Javno naročilo vozila ZD 28

Gasilska zveza Kidričevo je v postopku javnega naročanja novega gasilskega vozila z oznako po tipizaciji GZS ZD 28, kar pomeni gasilsko zgibno dvigalo višine 28 metrov.

 

Dokumentacija v zvezi z javnim naročilom: Dokumentacija.zip

Dopolnitve:
23.3.2020: Dovoljujemo tudi nabavo EU6 motorja pri šasiji vozila.

Gasilci smo obiskali najmlajše v vrtcih in šolah

Gasilci GZ Kidričevo smo v okviru preventivnih dejavnosti v mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, obiskali šole in vrtce v naši občini. Izvajali smo vaje evakuacij in predstavitve naše opreme in vozil. Mladi so lahko preizkusili opremo in tudi zvočne ter svetlobne signale na vozilih, kar jim je bilo še posebej v veselje.

Upamo, da smo koga navdušili za naše delo. Starši lahko svoje otroke vpišete v najbližjem gasilskem društvu, kjer izvajajo redne programe dela z mladimi.

Članice GZ Kidričevo pokazale svoje znanje

Komisija za delo s članicami je v letošnjem planu dela načrtovala operativno vajo članic. Članice so v nedeljo, 7.10. v Lovrencu na Dravskem polju in v Župečji vasi vajo tudi izpeljale. V prvem delu so obnovile znanje posredovanja ob požarih na objekti ter zavarovanju kraja intervencije, kasneje pa tudi prikazale vajo na zapuščenem objektu v Župečji vasi. Kljub nekoliko manjši udeležbi verjamemo, da bomo v prihodnje priča večjemu številu gasilk operativk.

NAPOTKI ZA KURJENJE KRESOV

Kurjenje kresov lahko pomeni nevarnost za udeležence kresovanja in tudi nevarnost za nastanek požara v naravnem okolju in drugod na prostem. Vsi, ki nameravate ob prvomajskih praznikih kuriti kresove, upoštevajte napotke za varno kurjenje:

 • Najprej očistite okolico kurišča kresa vseh gorljivih snovi in ga obdajte s kamenjem, peskom.
 • Za prižiganje in kurjenje kresov ne uporabljajte vnetljivih, eksplozivnih snovi.
 • Kres naj ves čas nadzoruje odrasla oseba.

Po kurjenju žerjavico povsem pogasite in kurišče, če je mogoče, prekrijte s peskom ali zemljo.

Napotki za kurjenje kresov:

 • prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi,
 • če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko, kovino),
 • kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe,
 • ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejših sunkih vetra je treba kurjenje kresa prekiniti,
 • pri kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi,
 • po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali z zemljo),
 • na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci.

Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo tudi predpisi o gozdovih. Tudi občine lahko s svojimi predpisi določijo še dodatne pogoje, omejitve oziroma prepovedi kurjenja, tudi kurjenja kresov v naravnem okolju, ali/in omejitve ter prepovedi širijo iz naravnega tudi v druga okolja (npr. v bivalno okolje), kar je treba pri kurjenju kresov tudi upoštevati. Prav tako dodatne omejitve in prepovedi lahko veljajo za določena posebej zavarovana območja, kot so npr. Triglavski narodni park, območja, ki spadajao v Naturo 2000 ipd.

Če se kres spremeni v požar, je treba o tem na telefonsko številko 112 takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilce.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Novo vodstvo izvoljeno na 22. redni skupščini GZ Kidričevo

Gasilci, delegati in gostje smo se 28.3.2018 zbrali na 22. redni skupščini GZ Kidričevo, ki je potekala v Jablanah v gasilskem domu. Na skupščini se je povzelo delo v preteklem letu in začrtalo smernice za naprej. Po 5 letnem mandatu pa smo izvolili tudi novo vodstvo gasilske zveze; Predsednika, poveljnika ter člane upravnega in nadzornega odbora ter poveljstva.

Za obdobje 5 let bo upravni odbor vodil novi predsednik tov. Toni Dolenc iz PGD Jablane, poveljstvo prevzema poveljnik tov. Jožef Murata iz PGD Talum Kidričevo. Namestnik predsednika bo tov. Anton Valentan iz PGD Starošince. Mesto tajnika prevzema tov. Uroš Leskovar iz PGD Lovrenc, blagajnik je tov. Uroš Mohorko iz PGD Talum Kidričevo. V skladu z novim statutom gasilske zveze, smo izvolili tudi predstavnike komisij za delo z mladino, članicami in veterani. Mladino prevzema tov. Aljoša Galun (PGD Jablane), članice tov. Tina Krivec (PGD Lovrenc) in veterane Boris Spačal (PGD Pleterje). Celotno novo vodstvo najdete na tej povezavi.

Na skupščini nas je v imenu podravske regije pozdravil tudi tov. Roman Cafuta, na koncu pa je spregovoril in novemu vodstvu zaželel vse dobro tudi župan občine Kidričevo g Anton Leskovar.

Prapor gasilske zveze Kidričevo je to leto bil predan v roke gasilcev iz PGD Jablane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati regijskega kviza mladine Podravske regije

V Cirkovcah, GZ Kidričevo je potekal 15. regijski kviz mladine Podravske regije. Sodelovalo je 56 ekip v treh kategorijah. Na naslednji povezavi najdete uradne rezultate tekmovanja.

Rezultati Regija kviz 2018

**Rezultati se razlikujejo od tistih, ki so bili razglašeni na tekmovanju, saj smo po razglasitvi našli napako pri kategoriji pionirjev. Za napako se iskreno opravičujemo.
Tekmovalni odbor

Kontaktni obrazec

Kontaktne informacije

 • Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, Slovenija
 • +386 (02) 799 04 70
 • gzkidricevo@amis.net

Copyright 2018 GZ Kidričevo © Vse pravice pridržane