Apače5
Društvo I. kategorije

Ustanovljeno 1933
Število članov: 154
Število operativnih članov: 26
Skrbi za varnost v naselju Apače.

Jablane
Društvo II. kategorije

Ustanovljeno 1886
Število članov: 196
Število operativnih članov: 30
Skrbi za varnost v naseljih Cirkovce, spodnje in zgornje Jablane.

Lovrenc na Dravskem polju
Društvo II. kategorije

Ustanovljeno 1886
Število članov: 264
Število operativnih članov: 34
Skrbi za varnost v naseljih Lovrenc na Dravskem polju in Župečja vas.

Mihovce Dragonja vas
Društvo I. kategorije

Ustanovljeno 1925
Število članov: 113
Število operativnih članov: 18
Skrbi za varnost v naseljih Mihovce in Dragonja vas.

Pleterje
Društvo I. kategorije

Ustanovljeno 1947
Število članov: 101
Število operativnih članov: 18
Skrbi za varnost v naselju Pleterje.

Starošince
Društvo I. kategorije

Ustanovljeno 1953
Število članov: 98
Število operativnih članov: 23
Skrbi za varnost v naselju Starošince.

Šikole
Društvo II. kategorije

Ustanovljeno 1893
Število članov: 206
Število operativnih članov: 24
Skrbi za varnost v naseljih Šikole, Pongerce, Stražgonjca, Spodnji Gaj pri Pragerskem.

TalumKidričevo
Društvo III. kategorije

Ustanovljeno 1947
Število članov: 110
Število operativnih članov: 44
Skrbi za varnost v naseljih Kidričevo, Njiverce, Kungota pri Ptuju.