Upravni odbor

Anton Dolenc

Predsednik GZ Kidričevo

Danijel Gmajner

Namestnik predsednika GZ Kidričevo in Predsednik PGD Starošince

Uroš Leskovar

Tajnik GZ Kidričevo

Uroš Mohorko

Blagajnik GZ Kidričevo

Tina Krivec

Predstavnica članic

Aljoša Galun

Predstavnik mladine

Boris Spačal

Predstavnik veteranov

Zdenko Belšak

Predsednik PGD Talum Kidričevo

Primož Mojzer

Predsednik PGD Apače

Jožef Rezar

Predsednik PGD Lovrenc na Dravskem polju

Marko Verglez

Predsednik PGD Pleterje

Srečko Godec

Predsednik PGD Mihovce - Dragonja vas

Matej Hergan

Predsednik PGD Jablane

Miran Hercog

Predsednik PGD Šikole

Poveljstvo

Jožef Murata

Poveljnik GZ Kidričevo

Darko Gorjup

Namestnik poveljnika GZ Kidričevo, Poveljnik PGD Mihovce - Dragonja vas

Uroš Leskovar

Podpoveljnik in pomočnik za tekmovanja, Poveljnik PGD Lovrenc na Dravskem polju

Mitja Safošnik

Podpoveljnik GZ Kidričevo, Poveljnik PGD Jablane

Peter Kmetec

Pomočnik za IDA, Poveljnik PGD Šikole

Aleš Planinšek

Pomočnik za prvo pomoč, Poveljnik PGD Pleterje

Rok Purg

Pomočnik za zveze, Poveljnik PGD Apače

David Žitnik

Pomočnik za gasilsko tehniko, Poveljnik PGD Starošince

Damir Sajič

Pomočnik za izobraževanja, Poveljnik PGD Talum Kidričevo